Тести з української мови

Тести створені у Google Формі. Оцінку учня Ви зможете побачити відразу по завершенню тестування.

Завантажити тестові зошити можна на сторінці “Навчальні матеріали“.

5 клас

Читацька грамотність. Розміщений тест містить акцент на компетентністному читанні текстів, аналізі й оцінюванні прочитаного.

І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Повторення вивченого у початкових класах І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Словосполучення. Види простих речень. Головні й другорядні члени речення І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Однорідні члени речення, звертання, вставні слова. Складне речення. Пряма мова й діалог І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Орфоепія. Орфографія І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Лексикологія І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Будова слова. Орфографія І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу І ВАРІАНТ / ІІ ВАРІАНТ

6 клас

Тест на виявлення рівня читацької грамотності. Розміщений тест містить акцент на компетентністному читанні текстів, аналізі й оцінюванні прочитаного.

І ВАРАНТ / ІІ ВАРІАНТ

Лексикологія. Фразеологія І ВАРАНТ /