Тести з української мови

Тести створені у Google Формі. Оцінку учня Ви зможете побачити відразу по завершенню тестування.

Завантажити тестові зошити можна на сторінці “Навчальні матеріали“.

5 клас

Читацька грамотність

Розміщений тест містить акцент на компетентністному читанні текстів, аналізі й оцінюванні прочитаного.

Повторення вивченого у початкових класах

Словосполучення. Види простих речень. Головні й другорядні члени речення

Однорідні члени речення, звертання, вставні слова. Складне речення. Пряма мова й діалог

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

Орфоепія. Орфографія

Лексикологія

Будова слова. Орфографія

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу