Тести з математики

Тести створені у Google Формі. Оцінку учня Ви зможете побачити відразу по завершенню тестування.

Завантажити тестові зошити можна на сторінці “Навчальні матеріали“.

5 клас

Натуральні числа. Додавання і віднімання натуральних чисел

Множення і ділення натуральних чисел

Геометричні фігури. Площа прямокутника. Прямокутний паралелепіпед

Звичайні дроби. Мішані числа

Порівняння, додавання та віднімання десяткових дробів

Множення і ділення десяткових дробів

Середнє арифметичне. Відсотки

6 клас

Визначення рівня сформованості математичної компетентності з теми «Звичайні дроби»

Подільність натуральних чисел

Додавання і віднімання звичайних дробів

Відношення і пропорції