Моніторинг внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладів загальної середньої освіти Черкаської області

Опитування керівників закладів освіти

Опитування педагогічних працівників

Опитування учнів

Опитування батьків учнів / осіб, які їх замінюють

Теми опитувань

Оцінювання освітнього середовища:

 • Безпечність та комфортність освітнього середовища
 • Психологічний комфорт в освітньому середовищі
 • Безпечність використання мережі Інтернет

Система оцінювання здобувачів освіти:

 • Критерії оцінювання здобувачів освіти: розроблення, оприлюднення, інформування та розуміння їх учнями
 • Використання в закладі освіти формувального оцінювання, самооцінювання та взаємооцінювання учнів
 • Реалізація компетентнісного підходу в системі оцінювання
 • Доброчесне та об’єктивне оцінювання результатів навчання учнів у закладі освіти

Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників закладу освіти:

 • Підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності вчителів
 • Застосування освітніх технологій, спрямованих на формування в учнів компетентностей
 • Формування індивідуальних освітніх траєкторій учнів
 • Критерії оцінювання та самооцінювання результатів навчання учнів
 • Дослідження проявів цькування в учнівському середовищі
 • Налагодження співпраці вчителів з батьками учнів

Оцінювання управлінських процесів закладу освіти:

 • Оцінювання професійної діяльності керівника закладу освіти
 • Оцінювання управлінської культури керівника закладу освіти
 • Безпечність освітнього середовища та психологічний  клімат у закладі освіти
 • Професійна діяльність учителя
 • Оцінювання діяльності учасників освітнього процесу в закладі

Запровадження інновацій у закладі освіти:

 • Упровадження інновацій у закладах загальної середньої освіти
 • Упровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій

Оцінювання стану сформованості математичної та читацької компетентностей випускників початкової школи закладів освіти:

 • Оцінювання стану сформованості математичної компетентності випускників початкової школи
 • Оцінювання стану сформованості читацької компетентності випускників початкової школи
 • Оцінювання стану шкільної атмосфери для учнів початкової школи