Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

Специфічність цієї форми завдань полягає в тому, що в них не пропонується перелік відповідей. Особа повинна сама дописати відповідь, яка свідчить про наявність або відсутність необхідних знань.

Завдання відкритої форми використовуються там, де необхідно повністю виключити отримання правильної відповіді шляхом вгадування і таким чином підвищити якість педагогічного вимірювання.

Етапи створення завдання відкритої форми з короткою відповіддю:

 • Формулювання короткого та точного запитання.
 • Формулювання короткої та точної відповіді.
 • Вилучення з відповіді ключового слова, яке особа повинна доповнити.

Принципи оцінювання: Використовується дихотомічна оцінка 0-1 бал, при якій один бал дається за правильну відповідь на завдання, нуль – при помилці у відповіді.

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

Учасник тестування повинен написати твір (есе) або розв’язати задачу.

Етапи розробки критеріїв оцінювання відповідей на відкриті запитання:

 • Розробити схему оцінювання до проведення тесту паралельно зі складанням переліку вимог до завдання в основній частині тесту.
 • Написати повну відповідь на запитання.
 • Указати складові правильної відповіді та кількість балів, яку отримає учасник тестування за кожну складову, навести приклади.

Схема оцінювання:

 • Указати максимальний бал.
 • Навести приклади повністю правильних відповідей.
 • Надати опис елементів, необхідних для отримання повного балу, із зазначенням того, скільки балів учасник тестування отримає за кожний елемент.
 • Навести приклади частково правильних відповідей.
 • Надати опис елементів, які можуть бути частково зараховані, та кількість балів, які учасник тестування за них отримає.
 • Принципи оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю: діапазон оцінювання може змінюватися: 0-1, 0-2, 0-3, 0-4 бали тощо (здебільшого оцінювання проводить людина).

посилання