Відповідно до статті 48 Закону України “Про освіту” моніторинг якості освіти – це система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.

Моніторинг якості освіти може бути внутрішній та зовнішній.

Внутрішній моніторинг якості освіти проводиться закладами освіти (іншими суб’єктами освітньої діяльності).

Зовнішній моніторинг якості освіти може проводитися будь-якими органами, підприємствами, установами, організаціями, іншими юридичними особами, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності.

Одним із видів зовнішнього моніторингу якості освіти є зовнішнє незалежне оцінювання – це оцінювання результатів навчання, здобутих особою на певному рівні освіти, що проводиться Українським центром оцінювання якості освіти.

Зовнішнє незалежне оцінювання має позитивні відгуки серед громадськості. За результатами досліджень, розміщених на сайті Міністерства освіти і науки України, близько 73% українців, які стикалися з системою ЗНО переконані, що ЗНО забезпечує справедливі умови вступу до закладів вищої освіти. Процедура проведення, об’єктивність оцінювання та системність проведення, робить ЗНО важливим елементом внутрішніх та зовнішніх освітніх оцінювань.

У цій статті представлено кілька інтернет-ресурсів, на яких розміщено результати ЗНО, для моніторингу якості освітньої діяльності закладу освіти.

Всебічний аналіз результатів тестування, з урахуванням різних показників, можна провести скориставшись базою OpenDataZNO, яку щорічно розміщує Український центр оцінювання якості освіти (далі УЦОЯО) на своєму сайті.

Мета цієї статті полягає в тому, щоб представити ресурси, які подають вже “готові” результати і не вимагають значного часу для роботи з ними. Завершується стаття розміщенням порівняльної таблиці розглянутих ресурсів за окремими критеріями.

УЦОЯО – сторінка “Кабінет керівника закладу освіти”

Шлях переходу до сторінки: УЦОЯО → ЗНО/ДПА → Керівникам закладів освіти.

Ця сторінка захищена логіном та паролем, доступ до якої має тільки керівник закладу освіти.

На ній УЦОЯО розміщує протоколи з результатами державної підсумкової атестації учасників ЗНО. Зазначені протоколи дають змогу проаналізувати рівень освітніх досягнень випускників та визначити об’єктивність оцінювання учнів/студентів закладу системи загальної середньої освіти вчителем/викладачем.

Також, на вкладці “Успішність проходження ЗНО”, можна побачити відсоток правильних відповідей випускників закладу (деперсоніфікованих) на кожне запитання з різних предметів та порівняти цей показник з міським/районним, обласним і всеукраїнським показниками.

Також є можливість завантажити зошити із завданнями сертифікаційної роботи.

УЦОЯО – “Портал відкритих даних”

УЦОЯО → ЗНО/ДПА → ЗВІТИ / ДАНІ → ПОРТАЛ ВІДКРИТИХ ДАНИХ.

Цей відкритий сервіс дозволяє здійснювати аналіз результатів основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з урахуванням різних показників (на вибір відвідувача сайту) за допомогою фільтрів.

Інтерфейс сторінки та підказки роблять роботу з сервісом зручною та зрозумілою.

Є можливість проаналізувати деперсоніфіковані результати випускників закладу (міста / району / області / країни) за статусом учасника, роком народження, статтю, територією проживання, профілем навчання, результатом складання тесту, отриманим балом та іншими показниками.

УЦОЯО – “Регіональні дані”

УЦОЯО → ЗНО/ДПА → ЗВІТИ / ДАНІ → РЕГІОНАЛЬНІ ДАНІ.

Сторінка з вільним доступом та зрозумілим інтерфейсом, на якій розміщено:

  • результати за шкалою 100 – 200 балів;
  • результати за шкалою 100 – 200 балів (у розрізі профілів навчання/ОКР);
  • дані про результати державної підсумкової атестації (за типами закладів освіти);
  • дані про результати державної підсумкової атестації (у розрізі профілів навчання/ОКР).

У перших двох блоках результати обраховані за такими критеріями:

  • відсоток учасників, які не подолали поріг,
  • отримали 100-120 балів; 120-140 балів; 140-160 балів; 160-180 балів та 180-200 балів.

В третьому та четвертому блоці результати подані за рівнями навчальних досягнень.

На цій сторінці УЦОЯО розміщено деперсоніфіковані результати основної сесії випускників всіх закладів системи загальної середньої освіти, які можна порівняти з будь-яким іншим закладом освіти, за середнім показником міст/районів та всеукраїнським результатом.

Освіта.ua – “Рейтинг шкіл України”.

ОСВІТА.UA → Рейтинг шкіл України.

Цей ресурс розміщує у вільному доступі середній бал випускників (деперсоніфікований) закладів загальної середньої освіти за шкалою 100-200 балів. Також, в таблицях вказаний відсоток учнів, які подолали поріг “склав/не склав”.

Освітній портал використовує власний алгоритм розрахунку тестового бала, детальніше з яким можна ознайомитися на сторінці сайту.

Школи у таблицях розміщені за рейтинговою системою. До рейтингу не включені заклади загальної середньої освіти, в яких кількість учасників ЗНО менша п’яти.

DOU – "Рейтинг шкіл за результатами ЗНО-2021"

DOU → СТРІЧКА → Рейтинг шкіл за результатами ЗНО-2021.

На сайті розміщені результати зовнішнього незалежного оцінювання випускників закладів загальної середньої освіти за середнім балом. До рейтингу включені заклади, кількість учасників ЗНО в яких 3 і більше.

На ресурсі можна ознайомитися з рейтингом шкіл по всім предметам, розподілом 100 найкращих закладів за регіонами. Окремо узагальнено результати ЗНО шкіл сфери IT та інженерних спеціальностей. Розміщено заклади з високою позитивною / негативною динамікою в результатах. Показано зміни в рейтингу закладу поточного року в порівнянні з попереднім.

Автори провели складний і широкий аналіз результатів ЗНО за багатьма показниками, який задовольнить більшість потреб учасників освітнього процесу. Детальніше ознайомитися з інструкцією можна на сторінці сайту або Google Таблиці, яка доступна для завантаження на ПК.

monitoringck.com.ua – “ЗНО”.

monitoringck.com.ua → ЗНО.

Сайт лабораторії-центру ЗНО та моніторингу якості освіти “Черкаського ОІПОПП ЧОР” обмежує доступ до сторінки з результатами ЗНО. Доступ до зазначеної сторінки надається особам, які відповідають за проведення моніторингових досліджень в області.

На ресурсі розміщені деперсоніфіковані результати ЗНО випускників всіх закладів системи загальної середньої освіти країни.

Статистика включає результати за середнім балом 100-200, 1-12, рівнями навчальних досягнень та інформацію про учасників, які не подолали поріг в розрізі областей, відділів освіти, закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти. Існує можливість завантаження результатів.

Критерії Кабінет керівника закладу освіти (УЦОЯО) Портал відкритих даних (УЦОЯО) Регіональні дані (УЦОЯО) Рейтинги шкіл України (Освіта.ua) Рейтинг шкіл за результатами ЗНО-2021 (DOU) ЗНО (monitoring ck.com.ua)
Доступ до ресурсу

закритий

вільний

вільний

вільний

вільний

закритий

Кількість закладів

свій заклад

всі

всі

видалені заклади з чотирма і менше учасниками

видалені заклади з двома і менше учасниками

всі

Типи закладів*

свій заклад

ЗЗСО, ПО, ВО

ЗЗСО, ПО, ВО

ЗЗСО, ПО, ВО

ЗЗСО

ЗЗСО, ПО, ВО

Термін публікації

одночасно з оголошенням результатів

одночасно з оголошенням результатів

одночасно з оголошенням результатів

сім днів після оголошення результатів

тринадцять днів після оголошення результатів

дев’ять днів після оголошення результатів

Можливість завантаження на ПК

тільки протоколи з результатами ДПА

Швидкість роботи з результатами

швидко

потрібно трохи більше часу

швидко

швидко

швидко

швидко

Можливість порівняти річну оцінку учасника з оцінкою за ДПА
Шкала 1-12 балів
За рівнями навчальних досягнень

тільки заклади освіти області

Шкала 100-200 балів
Не подолали поріг
Можливість встановлювати свій критерій

тільки ЗЗСО області

Можливість порівняти результати різних закладів

заклади, кількість учасників, в яких п’ять і більше

заклади, кількість учасників, в яких три і більше

Результати за областями
Результати за адміністративними одиницями
Можливість порівняти за роками
Рейтинг

* ЗЗСО – заклади загальної середньої освіти, ПО – заклади професійної (професійно-технічної) освіти, ВО – заклади вищої освіти