Наведемо десять основних правил, якими необхідно керуватися під час створення тестових завдань.

 1. Кожне тестове завдання має оцінювати досягнення важливої та суттєвої освітньої цілі. Слід уникати перевірки тривіальних або надмірно вузько; спеціальних знань.
 2. Кожне тестове завдання має перевіряти відповідний рівень засвоєння знань, в тому числі вищі когнітивні рівні.
 3. Умова має містити чітко сформульоване завдання. Завдання має фокусуватися на одній проблемі.
 4. Варіанти відповідей мають бути гомогенними (однорідними).
 5. Усі дистрактори* мають бути вірогідними (правдоподібними).
 6. Інформація, що міститься в одному тестовому завданні, не повинна давати відповідь на інше тестове завдання.
 7. Не рекомендується використовувати як правильну відповідь чи дистрактор фразу «все з вищевказаного».
 8. Не рекомендується використовувати як правильну відповідь чи дистрактор фразу «нічого з вищевказаного».
 9. Умова по можливості має бути сформульована позитивно.
 10. Необхідно уникати при формулюванні умови підказок типу:
 • граматична невідповідність між умовою та варіантами відповідей;
 • повторення у правильній відповіді слів з умови;
 • використання прикладів з підручника чи лекції як тестових завдань;
 • найдовша правильна відповідь;
 • найдетальніша правильна відповідь;
 • дистрактори, що виключають один одного;
 • ситуації, коли одне тестове завдання є підказкою для другого.

*ДИСТРАКТОРИ – неправильні, але найбільш правдоподібні варіанти відповідей завдань із вибором однієї або кількох правильних відповідей.

посилання