PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – це програма вивчення якості читання та розуміння тексту.

PIRLS – моніторингове дослідження, організоване Міжнародною асоціацією з оцінювання навчальних досягнень IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement).

Метою проекту є:

 • порівняння рівня та якості читання й розуміння тексту учнями початкової школи в країнах світу;
 • виявлення й тлумачення відмінностей у національних освітніх системах для вдосконалення процесу навчання читати;
 • виявлення чинників, що впливають на результати освіти.

Аналізуються якість читання та розуміння тексту учнів 4-х класів.

Оцінюються чотири групи читацьких умінь:

 • знаходження потрібної інформації;
 • формулювання висновків;
 • інтерпретація та узагальнення інформації;
 • аналіз і оцінка змісту, мовних особливостей і структури тексту.

Дослідження проводиться циклічно – один раз у п’ять років, і до теперішнього часу проведено три рази: в 2001, 2006, 2011 роках. Процедура оцінювання стандартизована.

За результатами дослідження можна отримати відповіді на запитання:

 • наскільки добре читають випускники початкової школи порівняно зі своїми однолітками з інших країн;
 • якими рівнями читацької грамотності володіють учні й чи люблять четвертокласники читати;
 • як сім’я сприяє розвитку грамотності дітей;
 • як на сьогодні організовано навчання читанню в школах;
 • чи має навчання читанню національні особливості порівняно з іншими країнами і якщо так, то в чому вони полягають;
 • чи відрізняються методи навчання, які використовують учителі в початковій школі у різних країнах.

Узагальнюючи інформацію, яка характеризує основні напрямки розвитку міжнародної системи моніторингу якості освіти, зазначимо, що участь країн у міжнародних дослідженнях дозволяє не тільки одержати об’єктивні та порівняльні дані про рівень підготовки учнів за визначеним напрямком, а й отримати актуальну інформацію про сучасний стан розвитку систем освіти інших країн; порівняти зміст освіти та освітніх стандартів різних країн світу, світові тенденції розвитку освіти взагалі. Результати будь-яких моніторингових досліджень дають змогу урядам країн реально оцінити свої досягнення та недоліки, визначити стратегії змін у державній політиці, забезпечити конкурентоздатність національних освітніх систем та підвищити їх міжнародний авторитет.

Участь України в таких дослідженнях дозволить отримати об’єктивну інформацію про систему освіти в країні та, найголовніше, знайти ефективні шляхи вирішення проблем. Але у зв’язку з тим, що сьогодні система національних моніторингових досліджень ще формується, разом з нею формується й наше уявлення про моніторинг та якість сучасної освіти.

посилання посилання