1 кредит ЄКТС

Використання хмарних технологій і вебтестування в системі забезпечення якості освіти

дистанційна форма

1 кредит ЄКТС

Моніторинг навчальних досягнень учнів як складова внутрішньої системи забезпечення якості освіти

дистанційна форма

0,27 кредиту ЄКТС

Реформування закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог законодавства

дистанційна форма