Оцінювання учнів є важливою складовою навчального процесу. Тому вчителів слід готувати до застосування різноманітних методів оцінювання. Розроблені у США в 1990 році «Стандарти компетентності вчителів з оцінювання учнів» покликані бути орієнтиром при підготовці та сертифікації вчителів.

Згідно до стандатів до початку навчального процесу діяльність учителя полягає у розумінні культурного середовища, інтересів, навичок та здібностей учнів; розумінні мотивації учнів; відборі та формулюванні очікуваних від учнів результатів.

Під час навчального процесу вчитель має здійснювати моніторинг прогресу учнів у досягненні навчальних цілей, визначати досягнення учнів та аналізувати труднощі, які виникають в процесі навчання; коригувати навчальний процес; мотивувати учнів до навчання.

Після завершення відповідного сегмента навчального процесу (уроку, семестру тощо.) – описувати ступінь досягнення учнем короткострокових та довгострокових навчальних цілей; повідомляти учням та батькам результати оцінювання; оцінювати ефективність навчального процесу, навчального плану та використаних матеріалів; документувати та аналізувати результати оцінювання.

Основними компетентностями у стандартах названі вміння вчителів:

1) вибирати та розробляти методи оцінювання, доцільні для прийняття навчальних рішень;

2) застосовувати як зовнішні готові, так і власно розроблені методи оцінювання, розраховувати за ними тестовий бал та інтерпретувати результати;

3) використовувати результати оцінювання для прийняття рішень стосовно окремих учнів, для планування навчального процесу, розробки навчального плану та поліпшення функціонування школи;

4) розробляти валідні процедури визначення рівня учнів за допомогою оцінювання;

5) повідомляти результати оцінювання учням, батькам та іншим непрофесійним аудиторіям, а також іншим працівникам освіти;

6) визначати неетичні, незаконні та інші невідповідні методи оцінювання та способи використання інформації щодо оцінювання.

В основі всіх видів діяльності, пов’язаних з оцінюванням учнів, повинні лежати справедливість, етичне поводження та дотримання прав усіх зацікавлених сторін. Учителі повинні добре усвідомлювати свою етичну та правову відповідальність в оцінюванні та не допускати використання неналежних методів оцінювання іншими.

посилання