0(0)

Моніторинг навчальних досягнень учнів як складова внутрішньої системи забезпечення якості освіти

 • Рівень курсу: всі рівні

Мета спецкурсу: підготовка педагогічних працівників із питань моніторингу навчальних досягнень учнів як складової внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Спецкурс “Моніторинг навчальних досягнень учнів як складова внутрішньої системи забезпечення якості освіти” спрямований на реалізацію таких завдань:

 • удосконалення теоретичних знань педагогічних працівників з питань розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, освітніх оцінювань і моніторингу якості освіти;
 • формування готовності педагогічних працівників до розробки стратегії розвитку закладу освіти за результатами моніторингових досліджень, застосування освітньої статистики та інформаційних  систем для ефективного управління освітнім процесом;
 • формування компетентності в педагогічних працівників щодо використання вебтестування для реалізації механізмів забезпечення якості освіти на локальному рівні в процедурах оцінювання;
 • удосконалення навичок конструювання тестів для моніторингових досліджень рівня сформованості компетентностей учнів;
 • підвищення рівня компетентності педагогів щодо аналітичної діяльності за результатами моніторингових досліджень, аналізу виявлених проблем і прогнозування корегувальних заходів;
 • засвоєння навичок застосування технік формувального (поточного) та завершального (підсумкового) оцінювання на різних етапах освітнього процесу в сучасній українській школі;
 • удосконалення вмінь самоосвітньої діяльності, що забезпечить розвиток професійної компетентності в сфері освітнього моніторингу та внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

 

 

Розробник спецкурсу

Бондаренко Олена Андріївна, завідувач лабораторії-центру зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти КНЗ “Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради”

 

 

Переваги курсу

 • Ви можете проходити навчання, проживаючи в будь-якому місті або селищі.
 • Виконання практичних робіт можна здійснювати в будь-який час, зручний для Вас.
 • Можливість обрати зручний темп навчання.
 • Можливість навчатися в дорозі. Ви можете використовувати будь-який пристрій (комп’ютер/ноутбук, планшет або телефон).
 • Сертифікат на 30 годин/1 кредит Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) після успішного завершення навчання.

Лекції курсу

18 Лекції

Глосарій

Глосарій

Тема 1. Внутрішня система забезпечення якості освіти відповідно до нових нормативних актів

Тема 2. Застосовування інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом

Тема 3. Вебтестування для реалізації механізмів забезпечення якості освіти на локальному рівні

Тема 4. Конструювання тестів для моніторингових досліджень рівня сформованості компетентностей учнів

Тема 5. Аналіз результатів моніторингових досліджень, виявлення проблем і прогнозування корегувальних заходів

Тема 6. Техніки формувального (поточного) та завершального (підсумкового) оцінювання на різних етапах освітнього процесу в сучасній українській школі

Розроблення внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Залікова робота

Вимоги

 • Пройти курс і отримати сертифікат можна тільки за попереднім записом (тел. 0472 640590. Запитувати центр ЗНО та моніторингу якості освіти).
 • Сертифікат видається за умови проходження всіх лекцій курсу, успішного виконання практичних робіт та залікової роботи.
 • За результатами залікової роботи Вам потрібно набрати не менше 60% від загальної кількості балів.
 • Для успішного проходження залікової роботи Вам надається три спроби.

Цільова аудиторія

 • Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти Черкаської області.